Team Kundli Bhagya- Manit Joura, Mahira Sharma, Anjum Fakih, Ruhi Chaturvedi and Dheeraj Dhoopar at TV ka Dum

Team Kundli Bhagya- Manit Joura, Mahira Sharma, Anjum Fakih, Ruhi Chaturvedi and Dheeraj Dhoopar at TV ka Dum